Even voorstellen

Boshuisen Training en Advies is een zelfstandig bureau, opgericht door Angelina Boshuisen.

Angelina Boshuisen"Mijn bureau is gespecialiseerd in communicatietrainingen en interimwerk voor de verpleeg- en verzorgingshuissector én de Thuiszorg."

Angelina Boshuisen

Angelina Boshuisen is een vrouw met een duidelijke doelstelling. Haar ultieme doel is de kwaliteit van de zorg verbeteren. Met haar kennis en ervaring in de zorg weet zij als geen ander waar (team)begeleiding en/of ontwikkeling nodig is en hoe je deze het meest efficient kunt doorvoeren.

Ervaring

Angelina Boshuisen heeft 25 jaar werkervaring opgedaan binnen verschillende functies en werkvelden. Zo was zij onder andere zorgmanager in een verpleeghuis. “Toen ik daar begon werkten we vanuit een aanbodgerichte werkmethodiek. Ik heb het hele veranderingproces begeleid en omgezet naar vraaggericht. Wanneer je erachter komt wat de vraag van de bewoner is, kun je serieus kijken of je aan de vraag kunt voldoen. De aandacht en de inzet die je toont maakt dat de bewoner zich serieus genomen voelt. Iedereen wil eigenlijk gewoon gehoord worden. Hoe logisch deze verandering ook is, het bleek lang niet voor iedereen eenvoudig om hieraan te voldoen. Des te belangrijker is het dan ook om goed te luisteren naar bewoners en medewerkers. Aandacht is noodzakelijk voor een goed woon- en werkklimaat.” In 2007 heeft Angelina haar diploma als trainer behaald. Waarbij zij zich vervolgens heeft gespecialiseerd in het geven van agressietraining en teambegeleiding. Door haar ruime werkervaring heeft Angelina een absolute meerwaarde te bieden als het gaat om haar trainingen binnen deze sector.

Overstap

Goede communicatie loopt als een rode draad door het leven van Angelina.
“De tijd nemen om te luisteren, maakt dat de ander zich gehoord voelt.”
Als zorgmanager merkte zij telkens weer hoe belangrijk communicatie is. Het verhoogt de kwaliteit van het werk en de samenwerking binnen een team.
“In mijn periode als zorgmanager huurde ik trainingsbureaus in, zij gaven trainingen over communicatie en vraaggericht werken. Toen ik hen aan het werk zag dacht ik; Dit wil ik zelf gaan doen! Als manager liep ik steeds tegen dezelfde problemen aan. Ik wilde in gesprek gaan met de medewerkers over de essentie van hun werk, hun mening en hun aandeel daarin. Daar had ik onvoldoende de tijd voor. Terwijl ik het liefst rond de tafel wilde gaan zitten om hen technieken te leren hoe je luister- en gespreksvaardigheden beter kunt ontwikkelen. “

Instelling

Angelina maakt tijdens de trainingen mensen bewust van hun eigen gedrag. Vervolgens nodigt zij de medewerkers uit om het vanuit een andere optiek te benaderen en te bekijken. “De trainee ervaart direct het effect van hoe het anders kan. Iedereen leert op een andere manier en daarom is het werken met een trainer essentieel.
Ook tijdens mijn trainingen denk ik vanuit de methodiek van vraaggericht werken. Wat is de werkelijke trainingsvraag? Ik ben heel zorgvuldig in het op maat maken van een trainingsvoorstel. Elke organisatie is weer anders, dit heeft te maken met onder andere de interne ontwikkelingen. Wanneer het trainingsvoorstel past binnen het veranderingsproces van de zorginstelling levert het pas het daadwerkelijke rendement op. Belangrijk is ook de nazorg! Zorgdragen dat hetgeen men geleerd heeft in een training, middels bijvoorbeeld een terugkomdag, geborgd blijft. Daarnaast kan ik de manager(s) de handvatten bieden hoe het proces verder aangestuurd kan worden”.

webdesign door ipsis